Zahraniční kluby amerických kokršpanělů

Americký kokršpaněl klub Slovensko

Klub španělů Polsko

Jagdspaniel klub Rakousko

Klub španělů Německo

Cocker klub Německo

Jagdspaniel klub Německo

Klub španělů Švýcarsko

Klub španělů Dánsko

Americký kokršpaněl klub Estonko

Americký kokršpaněl klub Švédsko

Americký kokršpaněl klub Finsko

Klub španělů Norsko

Americký kokršpaněl klub Holandsko

Klub španělů Portugalsko

Klub španělů Rumunsko

Americký kokršpaněl klub Rusko

Americký kokršpaněl klub Velká Británie

Americký kokršpaněl klub USA