Důležité zprávy z ČMKU

21.10.2016 - Skryté nebezpečí nepoznaných nákaz

19.11.2013 - Nový občanský zákoník – reklamační doba živých zvířat.

2.10.2013 - Změny ve Výstavním řádu ČMKU platné od 1.1.2014

P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo povinností členských států upravit svoje předpisy tak, aby s řádem FCI nebyly v rozporu. Některé úpravy našeho Výstavního řádu byly přijaty na základě požadavků členů ČMKU a vystavovatelů. Upozornit je třeba na to, že pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí být uveden do souladu s novým VŘ platným od 1.1.2014 katalog výstavy a výstava musí proběhnout již podle nového řádu. Podrobnější informace o konkrétních změnách jsou uvedeny v příloze.

Připojený soubor: Ke stažení zde