ICh. Zheneveva Riot Of Senses For BBD

 

Blond pes, nar. 26.8. 2009
Otec: Ch. Micadee´s Common Sense
Matka: ICh. Zheneveva Merry Dancers
Chovatel: Malykh Maria
Majitel: Eva Nepomucká

Klubový šampion