Výbor klubu ACC

Výbor Dozorčí rada Stanovy
Kárný řád Poplatky Přihláška
Členi
Smlouva s nečleny Zápisy

 

Jméno a funkce

Kontaktní spojení

 
 

Nepomucká Eva
předseda

Malý Chlumec 35, 267 24 Velký Chlumec
mobil: +420 602 281 421
e-mail: nepomucka.eva@seznam.cz
 
 

Krátká Simona
místopředseda, jednatel

Pavlova 168, 530 09 Pardubice
mobil: +420 724 967 151
e-mail: rubystar@ruby-star.org

 
 

Ing. Straková Alena
ekonomka

Dítětova 5, 312 00 Plzeň
mobil: +420 604 153 187
e-mail: ali.j@seznam.cz

 
 

Kořínková Eva
poradce chovu

Dolany 22, 533 45 Opatovi n. Labem
mobil: +420 777 003 064
e-mail.: eva@jedlehouby.cz

 
 

Maturová Květa
matrikář

Měník 113, 503 64 Měník
mobil: +420 606 285 454
e-mail:kveta.maturova@seznam.cz

 

Webmaster:

 

Kořínek Pavel
správce webu

 tel: +420 777 003 063
e-mail:
amkokrweb@gmail.com