Formuláře

 

Zápisní řád Zdraví Seznam oftalmologů
Chovni psi
Chovné feny Zapůjčení chovní jedinci
Udělené výjimky
Formuláře Výsledky měření

Na této straně naleznete ke stažení formuláře, které náš klub používá při evidovaném chovu.


Postup při vyplňování formulářů:

  1. Majitel chovného krycího psa je povinen vyplnit formulář "Potvrzení o krytí feny" trojmo. Dva formuláře předá majiteli feny při krytí, jedno zašle poradci chovu do deseti dnů po uskutečněném krytí. Spolu s tímto potvrzením zašle též doklad o zaplacení poplatku za uskutečněné krytí za psa i fenu.

    Formulář ke stažení: Potvrzení o krytí feny - doc, docx, pdf

  2. Po narození štěňat zašle majitel feny do 3 týdnů poradci chovu jeden formulář "Potvrzení o krytí feny" (viz. bod 1.), řádně vyplněné formuláře "Hlášení vrhu pro poradce chovu" a formulář "Přihláška k zápisu vrhu štěňat".

    Formulář ke stažení: Hlášení vrhu pro poradce chovu - doc, docx, pdf
    Formulář ke stažení: Přihláška k zápisu vrhu štěňat - doc, docx, pdf