PRAVIDLA SOUTĚŽE PES A FENA ROKU

Soutěže se mohou zúčastnit psi v majetku člena ACC. V případě, že je pes ve spolumajitelství, musí být i spolumajitel členem ACC. Členství musí být platné v roce, ve kterém se pes výstav účastnil, i v roce, kdy je soutěž vyhlášena.

Jedinec, který se do soutěže hlásí musí mít přiděleno číslo ČLP a výstavní hodnocení musí být z doby, kdy jedinec soutěžil pod ČLP číslem.

Výsledky se vyhlašují pro psy a feny zvlášť ve dvou kategoriích:
1) výstavy v ČR
2) zahraniční výstavy pořádané některou ze zemí FCI.

Pro každou z těchto kategorií je třeba vyplnit samostatnou tabulku a body vyčíslit dle Bodovací tabulky.


BODOVACÍ TABULKA !AKTUALIZACE BODOVÁNÍ!

Vyplněná tabulka se zasílá elektronicky nebo poštou předsedkyni klubu nejpozději k 15.1. následujícího kalendářního roku, kterého se soutěž týká.
Všechny výsledky je třeba doložit buď kopií PP se zapsanými výsledky nebo kopií posudku z výstavy.
V případě rovnosti bodů má přednost starší před mladším a chovný před nechovným.
Slavností vyhlášení a předání cen probíhá po ukončení soutěže na nejbližší členské schůzi.

Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com