POPLATKY

Veškeré poplatky můžete uhradit buď bankovním převodem na účet ACC, který je vedený u ČSOB, nebo složit v hotovosti na pokladně každé pobočky ČSOB pokladní složenkou. Pokud provádíte platbu poštovní složenkou a platíte více plateb najednou, uvádějte rozpis dle druhů na zadní straně, oddíl Zpráva pro příjemce.

Při platbě pokladní složenkou na pobočkách ČSOB uvádějte jako specifický symbol číslo Vaší členské průkazky nebo příjmení.

Při platbě poštovní složenkou jako specifický symbol uvádějte číslo Vaší členské průkazky.

U všech plateb zadávejte konstantní symbol 1379.

Číslo účtu: 132 158 379 / 0300
Název účtu: American Cocker Club

Ceník platný od 1.7.2022.DRUH PLATBY

ČÁSTKA PRO ČLENY

ČÁSTKA PRO NEČLENY

VARIABILNÍ SYMBOL

Zápisné

-

100 Kč

01

Členský příspěvek

400 Kč

-

02

Členský příspěvek rodinného příslušníka

200 Kč

-

02

Krytí feny

200 Kč

300 Kč

03

Krytí feny
(v majetku člena a nečlena)

225 Kč

225 Kč

03

Uskutečněné krytí psem

200 Kč

300 Kč

04

Uskutečněné krytí psem
(v majetku člena a nečlena)

225 Kč

225 Kč

04

Chovatelská inzerce v katalogu výstavy
1 strana (čb/barevně)

300 Kč / 450 Kč

600 Kč / 900 Kč

06

Chovatelská inzerce v katalogu výstavy
1/2 strany (čb/barevně)

150 Kč / 225 Kč

300 Kč / 450 Kč

06

Podnikatelská inzerce v katalogu výstavy
1 strana (čb/barevně)

600 Kč / 900 Kč

600 Kč / 900 Kč

06

Podnikatelská inzerce v katalogu výstavy
1/2 strany (čb/barevně)

300 Kč / 450 Kč

300 Kč / 450 Kč

06

Chovatelská inzerce v katalogu výstavy
5x7,5 cm - vizitka (čb/barevně)

50 Kč / 75 Kč

100 Kč / 150 Kč

10

Podnikatelská inzerce v katalogu výstavy
5x7,5 cm - vizitka (čb/barevně)

100 Kč / 150 Kč

100 Kč / 150 Kč

10

Sponzorství a dary

libovolná

libovolná

07

Zapsání chovnosti

300 Kč

400 Kč

08

Zapsání chovnosti
(v majetku člena a nečlena)

300 Kč

300 Kč

08

Import chovné feny starší 4 let

200 Kč

400 Kč

11

Zapůjčení chovného psa ze zahraničí

200 Kč

400 Kč

11

Zapůjčení chovné feny ze zahraničí na 1 vrh

500 Kč

1000 Kč

11

Finanční pokuta za porušení pravidel
spojených s běžnými potřebami, spojenými s chovem psů

150 Kč

150 Kč

13

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb pro nečleny

-

1000 Kč

12

Pojištění DAS
Právní ochrana podnikání: ZDE
Právní ochrana soukromí: ZDE

600 Kč

-

14

Žádost o výjimku

200 Kč

-

15


* Možnost slevy na ročním příspěvku pro další rodinné příslušníky členů klubu. Jedná se o rodinné příslušníky řádného člena ACC platícího roční příspěvek v plné výši, jejichž adresa je stejná jako adresa tohoto člena. Tito rodinní příslušníci mohou požádat o 50% slevu na ročním příspěvku. Práva a povinnosti zůstávají zachovány jako u běžného členství.

Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com