PRAVIDLA, ŘÁDY A STANOVY

STANOVY ACC

Stanovy: ZDE
Stanovy definují hlavní činnost spolku, práva a povinnosti členů, průběh členské schůze, vnitřní strukturu a fungování spolku a jiné.

ŘÁDY ACC

Zápisní řád: ZDE
Zápisní řád definuje chov a jeho řízení ve spolku, podmínky a procedury vedoucí k uchovnění psů a fen či importu chovných jedinců, postup při zápisu vrhu a jiné.

Kárný řád: ZDE
Karný řád popisuje procedury a sankce v případě prohřešků členů spolku.

ŘÁDY ČMKU

Řády ČMKU: ZDE
Nadřazené řády a směrnice týkající se chovu a výstav psů v ČR.
Pravidla pro údílení všech šampionátů v rámci ČR, včetně mezinárodních.


NOVELY ZÁKONŮ TÝKAJÍCÍCH SE CHOVU A DRŽENÍ PSŮ

Novela Zákona o veterinární péči (platné od 1.10.2022): ZDE
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání (platné od 1.2.2021): ZDE
Oznámení o držení tří a více fen starších 12ti měsíců (platné od 15.1.2020): ZDE
Novinky ve vakcinaci proti vzteklině (platné od 1.1.2020): ZDE

Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com