CHOVNÉ PODMÍNKY A UCHOVNĚNÍChovné podmínky stejně tak jako postup uchovnění a zápis vrhu upravuje zápisní řád.

Nové znění zápisního řádu ZDE
Platnost aktuálního zápisního řádu od 15.5.2023.


Chovní jedinci, u kterých do konce roku 2022 nebude doplněn dna test PRA prcd, budou k 1.1.2023 vyřazeni z evidence chovných jedinců!

Na základě usnesení výborové schůze ze dne 25.1.2023 budou pro zařazení do chovu uznávány genetické testy POUZE s ověřenou identitou testovaného jedince veterinárním lékařem (viz Genomia formulář pdf.) Majitelům již uchovněných zvířat, kterým při odběru vzorků identita veterinárním lékařem potvrzena nebyla, doporučujeme zopakovat testy včetně správného ověření. V opačném případě bude absence ověření identity uvedena v přehledu chovných jedinců na webových stránkách klubu. Upozorňujeme, že testy jedinců bez ověřené identity není možné využít pro jejich potomky (např. test PRA po rodičích, zápisy do rodokmenů štěňat apod.)

Potvrzení identity testovaného jedince: ZDE
www.genomia.cz

Zároveň znovu připomínáme rozhodnutí členské schůze ze dne 7.5.2022 v Kojicích, že jedinci, u kterých nebyl doložen test PRA do 31.12.2022 budou přesunuti v přehledu chovných jedinců na webu ACC do sekce „Neaktivní chovní jedinci“.PRAVIDLA PRA prcd

Od 1.10.2021 vešel v platnost upravený Zápisní řád.
K podmínkám pro uchovnění psa/feny přibývá podmínka povinného DNA testu na PRA prcd.
Stejně tak je od 1.10.2021 nová povinnost doložit DNA test na PRA prcd k oběma chovným jedincům využitým ke krytí.

PRAVIDLA:
- při spojení dvou jedinců by měl být jeden z rodičů s výsledkem negativní - clear, N/N, (A)
- po zdravých vyšetřených rodičích s DNA protokolem, bude první generace (potomstvo) brána jako negativní - zápisem CBP /clear by parentege/ v PP nebo nutno doložit DNA protokolem obou rodičů. Další generace musí být již opět testována.
Pro zápis CBP /clear by parentege /- DNA testu na PRA prcd do PP musí jedinec mít DNA profil.Vysvětlení:
N/N = negativní, normální genotyp (A)
Jedinec je klinicky zdravý a nepřenáší mutaci na své potomky.

N/P = přenašeč mutace (B)
Jedinec je klinický zdravý, ale může přenášet mutaci na své potomky.

P/P = positivní, mutovaný genotyp (C)
U jedince se s největší pravděpodobností projeví onemocnění.


Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com